Ko smo mi

Advokatska kancelarija

Advokatska kancelarija Stanišić počela je samostalno sa radom 2018. godine. Naš tim advokata, koji se sastoji od posvećenih i mladih eksperata u oblasti prava, nastoji da pruži pravne usluge na najkvalitetniji i najbrži način. Stojimo Vam na raspolaganju u slučaju da postoji potreba za advokatom i obezbjeđujemo ostvarivanje prava svih pravnih i fizičkih lica sa velikom dozom odgovornosti i posvećenosti. Nastojimo da što potpunije i bolje savladamo prepreke sa kojima se naši klijenti susreću, te da obavimo pravnu uslugu na obostrano zadovoljstvo uz poštovanje najvisih etičkih standarda.

Za bilo koje pitanje dostupni smo za poziv 24/7

Naši advokati

Željko Stanišić

Advokat

Obrazovanje:

Završio Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore i položio Pravosudni ispit u Podgorici.

Radno iskustvo:

Nakon završenih studija radno iskustvo sticao kao pripravnik u Osnovnom sudu u Kotoru, da bi poslije nastavio advokaturi, gdje je u periodu od 7 godina radio kao advokatski pripravnik, a potom i kao samostalni advokat.

Služi se engleskim jezikom.